Co je to kineziologie

Kineziologie

Kineziologie je metoda, jak posílit a obnovit zdraví a vitalitu člověka na všech úrovních – fyzické, mentální, energetické a emocionální. Kineziologie vznikla v USA v 60. letech dvacátého století díky výzkumu chiropraktiků. Následně se rozvinula a rozšířila po celém světě, díky čemuž tak vznikly její různá odvětví. Jednou z nabízených metod je kineziologie One Brain (Gordon Stokes a Daniel Whiteside).

Kineziologie One Brain

Kineziologie považuje člověka za celek, který se skládá z různých rovin, které na sebe vzájemně působí. Koncept tři v jednom (Three In One) rozeznává v člověku tři roviny – fyzické tělo, vědomí a podvědomí. Tyto tři roviny jsou schopny o sobě vzájemně vypovídat. Kineziologie tedy může využít fyzické tělo k identifikaci problémů uložených nejen v těle, ale také ve vědomí a podvědomí.

V našem těle, vědomí i podvědomí se hromadí různé druhy strachu, hněvu, viny, zármutku a zatrpklosti. Tyto odmítnuté a potlačené pocity určují naše současné reakce a brání nám žít podle našich představ.

Svalový test

K identifikaci problému, hledání jeho původu a hledání vhodných korekcí je využíváno svalového testu. Svalový test je přirozený nástroj biologické zpětné vazby, jenž umožňuje odhalit různé druhy nerovnováhy v těle a na konci sezení následně ověřit, zda byly korekce účinné.

Barometr chování

Terapeut ke své práci potřebuje tabulku nazvanou barometr chování, kterou moje lektorka Míla Rutová popisuje v rozhovoru pro Časopis Plzeňák takto:

Vychází se z tabulky, která se nazývá barometr chování. Ta je rozdělena na dvě poloviny. Na levé straně jsou lidé zdraví, šťastní, spokojení a na druhé jsou lidé, kteří si přijdou vyřešit problém. Celé je to složeno do třech úrovní. Úroveň vědomí, podvědomí a tělesná. Přes svalový test se vytestuje, která emoce je zapojena v problému daného člověka.

Vyjde-li jako hlavní kategorie vědomí, téma které řešíme se objevilo zřetelně v posledních 28 dnech (cca 1 měsíc zpět). Vyjde-li podvědomí, dnešní téma uvedlo do pohybu podobné téma, které se zjevně objevilo a nebylo vyřešeno přibližně v době od 7 do 19 let věku. Pokud jako hlavní kategorie vyjde na barometru chování tělo, téma které řešíme uvedlo do pohybu podobné téma, které se objevilo a nebylo vyřešeno od početí do 7 let věku.

Korekce

Korekce jsou techniky vedoucí k odstranění potíží, které dokáží obsáhnout ohromný počet lidských potřeb na všech úrovních.

Svalové testy během sezení poskytnou informace o minulosti osoby. Kineziolog mluví při práci nahlas a pacient tak může sledovat celý průběh terapie. Slyší, vidí a pociťuje testy a odpovědi svého těla a mysli. Ve spolupráci s terapeutem objevuje a pochopí důvod svých potíží a pomocí vytestovaných korekcí je postupně odstraňuje.

Doporučená cvičení nezaberou mnoho času, pomohou uvolnit energetické uzly vytvořené fyzickým nebo emocionálním napětím.

Cíle

Cílem kineziologie je vrátit člověku moc nad sebou samým, důvěru v jeho schopnosti a schopnost léčit sama sebe.