Liga hubnutí

Liga hubnutí

je aktivita, při které budeme společně nejenom odstraňovat příčiny a následky vaší nadváhy, ale budeme také usilovat o změnu, která bude trvalá. Odblokování vám pomůže měnit váš systém přesvědčení a změnit tak i podobu vašeho těla.

Do Ligy hubnutí se mohou přihlásit dospělí i děti bez rozdílu pohlaví. Nebudeme se zabývat pouze úbytky na váze, ale chtěla bych zveřejnit nejzajímavější příběhy lidí. Pomocí svalového testu odkryjeme, která událost v životě u nich způsobila rozvoj nadváhy. Samozřejmě se souhlasem klientů, kteří zůstanou v anonymitě.

Liga hubnutí nespočívá v soutěžení s ostatními, ale spíše se sebou samým. Pokud byste se chtěli přihlásit, objednejte se buď telefonicky, nebo písemně do poradny na odblokování. Pracovat budeme individuálně. Setkáme se nejlépe dvakrát. Poprvé provedeme odblokování, potom za tři týdny následuje půlhodinová kontrola spojená s konzultací zdarma. Pokud bude váš případ složitější, potkáme se podle potřeby i víckrát.

Problém zvaný nadváha

Zamýšlím se již dlouho nad tím, proč někteří lidé trpí nadváhou a jiní ne. Hodně se to svádí na genetiku, na lidskou lenost a neukázněnost. Ale proč já, nejstarší dítě ze čtyř jsem nadváhou trpěla již od sedmi let a mí tři sourozenci až do vysoké dospělosti ne? Měli jsme stejné rodiče, stejné stravovací návyky, stejný sortiment potravin. Asi se mi v dětství něco stalo, co mé sklony k tloustnutí odstartovalo. Proč moje známá, do 15 let štíhlá jako proutek neuvěřitelně přibrala poté, co jí rodiče zakázali jít na školu, na kterou chtěla a navrhli jí jinou, lepší? Během chození na tu „lepší“ školu se její krásná postava změnila k nepoznání. Všímejte si lidí kolem sebe, kteří trpí nadváhou a zkuste o tom popřemýšlet i z tohoto úhlu pohledu.

Kineziologie nabízí nové možnosti. Pomocí odblokování dokáže najít a tzv.“zrušit“ příčinu nadváhy a emocionálního spouštěče přejídání. Rozhodla jsem se pomoci lidem s nadváhou touto cestou, takže  trochu jinak, než je běžné.

Co říká o nadváze kineziologie

  • Každý člověk s nadváhou má pod kily navíc ukryté „ideální tělo.“
  • Když se podíváme do zrcadla, připadá nám nemožné ho vizualizovat.
  • Obraz v zrcadle se stává realitou v našem systému přesvědčení.
  • Pokud to nezměníme, zachová si naše tělo podobu ze zrcadla.
  • Hmotnost je výsledkem voleb uskutečněných v minulosti.
  • Tuk je doplňkový druh ochrany proti strachu, žalu a pocitu viny.

Ať už je příčina jakákoliv, její důsledek nás zatěžuje. (Držíme opakovaně diety, nosíme volnější oblečení, vyhýbáme se společnosti, pláčeme, upadáme do depresí, zlobíme se, vzdáváme to a znovu se pokoušíme.)

V podvěsku mozkovém je tzv. „mechanismus regulace hmotnosti“, který hraje významnou roli při tělesných pocitech tepla, chladu, žízně, hladu, ale také bolesti. Tento mechanismus určuje, jaké množství tuku je potřebné pro určitého člověka.

Není proto nutně pravdou, že člověk s nadváhou se musí přejídat.

Naše volby jsou výsledkem vnitřního-mentálního rozhovoru, který vyplývá z traumat prožitých v minulosti. Pokud odblokujeme traumata z minulosti, osvobodíme se a jsme schopni změnit svůj systém přesvědčení, který nás dosud omezoval v pozitivním rozvoji.

Změna vnitřního rozhovoru:

když změníš to, co o sobě říkáš v přítomnosti, můžeš změnit svoji budoucnost. Změníš tak i podobu svého těla.

Jak se přihlásit

Pokud se chcete přihlásit, objednejte se do poradny prostřednictvím kontaktních ůdajů na stránce Kontakt