Záznam z webináře Péče o duši – Kineziologie jako jedna z možností terapie

Dne 9.3.2022 byl odvysílán online webinář pořádaný organizací Popálky o.p.s. na téma Péče o duši – Kineziologie jako jedna z možností terapie, kde jsem dostala možnost hovořit o kineziologii One Brain a jejím využití v praxi.

Webinář byl určen pro popálené lidi a jejich blízké, ale myslím si, že má co říct všem, kteří se o chtějí dozvědět něco kineziologii, případně o výchově dětí, sebevědomí, pocitech viny a podobně.

Chtěla bych poděkovat paní ředitelce Janě Lacinové za pozvání a Petrovi Ilčíkovi za pořízení a zpracování tohoto záznamu.