Jak předcházet nemocem a pomáhat uzdravování

Stane-li se nám v životě něco nepříjemného, co z našeho pohledu nemá řešení, snažíme se na to nemyslet, potlačit to. I ostatní nám radí „nemysli na to!“ a my poslechneme. Jdeme radši něco dělat. Nezpracovaná negativní emoce se pozná tak, že pokud na danou situaci myslíme, nebo o ní mluvíme, je to pro nás nepříjemné – máme nepříjemný pocit.

Jak jde čas, zase se dějí hezké věci, ale občas se stane i něco velmi nepříjemného. Opět dochází k potlačování nezpracovaných negativních emocí. Pokud se potlačené emoce nahromadí, změní to energetickou rovnováhu v těle a člověk může onemocnět. Nemoc se většinou projeví tam, kde máme slabé místo, nebo místo nejvíce zatěžované. Příznaky nemoci nás upozorňují na to, že bychom měli ve svém chování a jednání něco změnit.

Zdravotnictví odstraňuje příznaky nemoci (symptomy), ale nepátrá po skryté příčině. Pokud onemocníme, užíváme nabízené léky nebo podstoupíme zákrok a snažíme se dodržovat další terapii. Přijímáme pasivně pomoc zvenčí a doufáme, že to zabere. A opět se snažíme na „to“ nemyslet. V tu chvíli dochází k největšímu potlačování.

Kineziologie One Brain hledá a pomáhá odstraňovat skrytou (neviditelnou) příčinu nemocí. Je výbornou pomocí a slouží jako podpora léčby i tak závažných onemocnění, jako je například rakovina.

Kineziologie je metodou komplementární (doplňkovou) a nejde proti současnému zdravotnictví a ordinované léčbě. Využitím kineziologie jako terapie předcházíme vzniku onemocnění. V případě, že nemoc již propukla, kineziologie podporuje vyléčení a brání návratu nemoci.

Článek o kineziologii v časopisu Květy

V období koronavirové krize mě oslovila redaktorka časopisu Týdeník Květy Nicole Mrzenová Vosátková, zda bych se vyjádřila k tématu strachu z pohledu kineziologie OneBrain. Článek skutečně vyšel 9. července 2020 ve vydání číslo 28/2020. Jsem za tuto možnost velmi vděčná, protože se díky tomu o kineziologii OneBrain a jejích možnostech může dozvědět více lidí.

Článek si můžete přečíst i přímo na mých stránkách na odkazu níže:

Novoroční zamyšlení "o zdraví"

„Na zdraví!“

Abychom byli šťastní, musíme být zdraví. Přejeme si vzájemně: „hlavně to zdraví!“.

Vzpomněla jsem si, že když jsem ještě jako dětská sestřička jednou zaskakovala na oddělení dospělých, museli jsme u nově přijímaných pacientů vyplňovat kolonku o jejich zdravotním stavu. Potíže se srdcem, klouby, cukrovka, vysoký tlak, prodělané operace a jiné. Také užívané léky. Zvláště u starších pacientů (60+) bylo vždy co vyplňovat a kolonka leckdy nestačila. Velmi mě překvapila jedna sedmdesátiletá paní, která ve výčtu svých nemocí a léků neměla vůbec nic. „Nic?“ ptala jsem se jí opakovaně a hleděla na ni s údivem. Když paní odešla na pokoj, vyprávěla jsem o ní svým kolegyním: „Představte si, ta paní je úplně zdravá!“

Později jsem se zamýšlela nad tím, jak je to zvláštní a vlastně smutné, že jsme přijali jako normu, že každý se s něčím léčí a zdravého člověka považujeme za něco výjimečného.

Dr. Hnízdil, autor knih o psychosomatice, k tomuto tématu píše:

Podle statistik ministerstva zdravotnictví je v ČR 70 % populace nemocné. Buď fyzicky nebo psychicky. U 40 % z tohoto počtu lidí se nepřijde na to, co jejich nemoc způsobuje. Nevysvětlitelné choroby stojí zdravotnictví spoustu peněz, protože pacient je opakovaně vyšetřován za pomoci mnoha specialistů a nejmodernější techniky. Lékaři takové pacienty považují za simulanty, hypochondry nebo případ pro psychiatra. Ale ti lidé opravdu trpí. Jenom to nemohou objektivně dokázat. Tyto potíže jsou totiž somatizací, neboli ztělesněním složité životní situace, která se neřeší. Člověk je bezradný, žije ve stresu a tělo časem začne řešit problém po svém – nemocí.

Množí se studie, které ukazují, že hodně lidí se závažnými chorobami těla před onemocněním prošlo výrazným a dlouhodobým stresem. Věda postupně dospěla k závěru, že mysl je propojená s ostatními částmi těla. Z toho plyne, že pokud negativní emoce nezpracujeme na úrovni psychiky, projeví se problémy na úrovni těla.

Všechno, co jsme kdy prožili, zůstává zaznamenáno v naší centrální nervové soustavě. Nic není zapomenuto.

Wilder Penfield

Pomocí metody One Brain dokážeme rozpoznat a uvolnit nezpracované negativní emoce z minulosti a podpořit tak v přítomnosti naše uzdravování. Metoda One Brain je doplňková (komplementární), to znamená že nejde proti současnému zdravotnictví. Kineziologie One Brain i zdravotnictví mají stejný cíl, kterým je starost o zdraví člověka.

Vracím se k příhodě s „výjimečně“ zdravou paní. Věřím tomu, že by se nám všem žilo lépe, kdyby nám většina lidí, kterých se zeptáme, s rozzářenýma očima mohla říct: „Já žádné léky neberu a jsem úplně zdravý/zdravá.“

Přeji vám zdraví po celý nový rok a roky další.

Věra Dvořáková

Jak stres ovlivňuje rozvoj nemocí

Už delší dobu jsem přemýšlela o tom, že bych na stránky napsala článek na téma stres. Jednoho dne se mi dostal do ruky následující text, ve kterém je popsáno to, co jsem zde chtěla uvést, naprosto přesně. Autorem tohoto textu z roku 1994 je Daniel Whiteside, jeden ze spoluautorů metody kineziologie OneBrain.

Fyzické tělo dokáže neuvěřitelné věci. Vždycky tě podpoří, udělá to nejlepší, co může, aby se zahojilo všechno, co v různých jeho systémech nefunguje a vždy souhlasí s naším rozhodnutím – dokonce i tehdy, když ho naše volba zničí.

V tomto století se naše životní naděje ohledně zajištění dobrého a trvalého zdraví díky zvýšené uvědomělosti v lékařských kruzích i veřejnosti výrazně změnily. Podle dnešního tvrzení lékařů není důvod, proč by člověk nemohl žít 120 let a déle!

Proč tedy onemocníme a proč někdo trpí chronickými bolestmi? Proč umíráme?

Odpověď je velice prostá. Zabíjíme sami sebe.

Jak? Připravíme se na nemoc a bolest tím, že si udržujeme hladinu stresových hormonů na takové úrovni, až tělo není schopno samo obnovit svou rovnováhu. „Slabý článek řetězu“ se zlomí a výsledkem je nemoc, případně i smrt.

„Nemoc“, anglicky Disease, je mimořádně zajímavé slovo. Webster definuje jeho první slabiku „dis“ jako „oddělené, pryč od něčeho, opak něčeho, předponu ne-„. Definice druhé slabiky – „ease“ zní: „fyzické pohodlí a uvolnění, duševní klid“. (I český výraz lze podobně rozdělit: ne-moc, „moc“ zde můžeme chápat jako schopnost, sílu.)

Slovo „ne-moc“ tedy v obou jazycích nejen definuje problém, nýbrž i jeho řešení. Zajímavé, není-liž pravda?

Má-li tělo dostatek příležitosti fyzicky a mentálně se uvolnit, samo opětovně během několika hodin navodí přirozenou rovnováhu. Co když mu však tuto příležitost neposkytneme?

Co když jsme vystaveni stresovému působení několik dní, týdnů, měsíců, let?

Stres jako takový není fyzického původu. Jeho původ tkví v psychice – nejde o to, co děláme, ale o to, jak se v souvislosti se svou činností cítíme. Stres je negativní emocionální reakce na životní události. Účinky dlouhotrvající negativní emoce, jejíž výsledkem je toxicky zvýšená hladina stresových hormonů v těle, v konečném důsledku negativně ovlivní celý organizmus.

Trvalá negativní emoce navodí nemoc (ne-moc, ne-schopnost). A kdo udržuje negativní emoci?

Podívejme, tělo obviňovat nemůžeme. Tělo pouze čeká na to, aby se samo mohlo vyléčit. Jen my dokážeme vytvořit a udržet stres, produkující nedostatek dobrého tělesného a duševního zdraví. Já jsem člověk, vytvářející nemoc. A jsem-li tvůrcem nemoci, stejně dobře si mohu zvolit pro tvorbu duševního klidu, fyzického uvolnění – nejprve mentálně a pak fyzicky.

Jakmile uvolníš negativní stres, stavy jako pohoda a uvolnění opět proniknou do tvého povědomí a tělo získá rovnováhu.

Tento text je součástí úvodního slova ve skriptech vydaných pro výuku metody One Brain.

Potěšilo mě, že nyní v roce 2019 (tedy 25 let po vydání původního textu) se setkávám s podobnými názory v časopisech a knihách, které se zabývají působením psychiky na fyzické zdraví člověka, tzv. psychosomatikou.

Velkým propagátorem psychosomatiky v České Republice je MUDr. Jan Hnízdil, který na toto téma napsal několik knih (například Příběhy obyčejného uzdravení).

Dokonce i renomovaný psycholog Radkin Honzák vydal knihu Psychosomatická prvouka, na jejímž přebalu je uveden tento text:

Vstupovat do světa psychosomatiky vyžaduje odvahu, ale především drzost – odvahu opouštět pohodlné cesty a drzost šlapat po trávníku, na němž je umístěna po několik století výstražná cedule udržovaná medicínským establishmentem za všech panujících režimů s nápisem NEVSTUPOVAT.

V červnu 2019 vyšel v časopise Téma výborný článek s názvem O chorobách duše a těla, kde se psycholog Martin Pospíchal zabývá vlivem psychiky na imunitu. Autorem článku je Ivan Hamšík.

Uvolňováním negativního stresu se také zabývá metoda Kineziologie One Brain.

Co to jsou migrény a jak s nimi bojovat

Nedávno jsem na internetu narazila na článek Urputná bolest hlavy a výpadky zraku. Migrénou trpí každý desátý Čech, který vyšel na Idnes.cz. Mimo jiné se tam píše, že migréna je ostrá pulzující bolest hlavy spojená s nevolností a problémy s viděním. V Česku údajně tímto onemocněním trpí každý desátý člověk a třikrát až pětkrát častěji postihuje migréna ženy. Autor v článku doporučuje návštěvu neurologa, který předepíše speciální léky ze skupiny „triptanů“ nebo nabídne léčbu preventivní nebo biologickou. Autor varuje před užíváním běžných analgetik, které údajně velmi zatěžují organismus a navíc je riziko, že si na ně tělo postupně zvykne a tím pádem přestávají účinkovat.

Migréna je ovšem léčitelná i jinými způsoby, které tolik nezatěžují organismus a které se zaměřují na odstranění příčin migrény. Z pohledu kineziologie One Brain může být jednou z možných příčin migrény emocionální přetížení. Lidově řečeno, moc si toho nakládáme a moc si to bereme. Bolest vzniká v důsledku přebytku energie v dané oblasti těla.

Metoda kineziologie One Brain dokáže pomoci od emociálního přetížení a tím i od záchvatů bolesti hlavy bez použití léků. Z mých zkušeností dochází k významné úlevě od migrén již po prvním sezení. Úspěchy jsem zaznamenala jak u dětí, mladých lidí, tak i u dospělých, které migrény trápily mnoho let.

Ve své poradně mám s odstraňováním příčin migrén velmi dobré zkušenosti. Pro ilustraci uvádím příklad 21leté studentky VŠ, která navštívila mou poradnu asi před rokem. Při první návštěvě mi řekla „My to máme v rodině. Babička i maminka na migrény trpí odjakživa. Já to mám asi po nich, ale přišla jsem to (kineziologické sezení) zkusit. Jsem vedena na neurologii. Při záchvatu už musím brát velmi silné speciální léky. Přesto mám záchvaty více než čtyřikrát do měsíce.“ Při druhé návštěvě mi řekla „Nemůžu tomu uvěřit. Od minulého setkání (před dvěma měsíci) jsem neměla žádný záchvat! Říkala jsem to mému neurologovi. Měl radost, ale také nevěřícně kroutil hlavou.“

Podobných příkladů mám více, například paní, která se zcela zbavila migrén a již tři roky neměla žádný záchvat (viz stránka Příběhy z mé praxe). Dalšími příklady jsou 13letá dívka, 8letý chlapec nebo 24letý muž. Z toho je vidět, že věk ani délka potíží nerozhodují.

Pokud trpíte migrénami, velmi vám doporučuji vyzkoušet metodu kineziologie One Brain, protože její výsledky jsou opravdu skvělé a rychlé. Nebudete muset dále trpět a užívat silná analgetika nebo jiné léky.

Strach ze závěrečné zkoušky

Jednoho dne mi volal zoufalý otec 24 letého syna, že se syn zhroutil před závěrečnou zkouškou na vysoké škole. Syn nejí, hubne, nespí, má špatnou náladu a je zoufalý. Naučil se polovinu otázek a nyní není schopen zbývající otázky ani přečíst. Dříve byl premiantem. Nikdo z rodiny to nechápe. Zkoušky jsou již za tři týdny.

Mladý muž opravdu přišel do poradny a již z celkového držení těla a výrazu v obličeji bylo patrné, že prožívá naprostý kolaps. Sám byl k odblokování velmi skeptický a říkal, že už je asi pozdě. Přiznal, že velké zkoušení (přijímačky na střední školu, maturita) ho velmi stresovalo, ale vždy to nějak zvládl. Nyní ale nemá žádnou sílu v učení pokračovat. Při odbloku vyšlo najevo, že měl v sobě uzamčenou emoci „ponížení“, jejíž příčinou bylo šikanování, které zažil v dětství na základní škole.

Po odblokování se chlapec zotavil. Ke zkoušce se rozhodl jít v původním termínu a zvládl ji na výbornou.

Jeho děkovná SMS mi vehnala slzy do očí:

„Dobrý den. Tak jsem se včera překonal a byl jsem to zkusit. A světe div se, všechno jsem udělal, vytáhnul jsem si nejlepší otázku a podařilo se mi to zvládnout dokonce s vyznamenáním 🙂. Chtěl bych vám moc poděkovat za vaši pomoc a rady. Je to i vaše zásluha, že všechno nakonec dobře dopadlo, takže ještě jednou děkuji 🙂“

Další zkušenosti mých klientů můžete najít na stránce Příběhy z mé praxe.

Nespavost

Paní M trápila nespavost. Večer byla z nevyspání tak unavená, že usínala kolem dvacáté hodiny. Ve dvě hodiny v noci ale byla vzhůru a do rána nespala. Prášek na spaní si v noci bála vzít. Byl to začarovaný kruh.

Během kineziologického sezení vyšlo najevo, že má v sobě uzamčenou emoci „nepřijetí“. Po odblokování se jí viditelně ulevilo. Doma poctivě cvičila a její spánek se upravil.

Když jsem ji potkala znovu, řekla mi s nadšením: „Já spím! A bez prášků. Nespavost je pryč! Večer můžu být se svým mužem a s rodinou. Do práce chodím odpočatá. Moje nálada se celkově zlepšila.“

Další zkušenosti mých klientů můžete najít na stránce Příběhy z mé praxe.

Záznam z přednášky Mgr. Miloslavy Rutové na téma Kineziologie One Brain

Nedávno jsem na internetu narazila na záznam přednášky Mgr. Miloslavy Rutové na téma Kineziologie One Brain.

Míla Rutová je velká propagátorka metody kineziologie One Brain, charismatická terapeutka, lektorka a nyní poslankyně Poslanecké sněmovny, u které jsem kineziologii vystudovala.

V přednášce Míla s humorem a srozumitelně vysvětluje, v čem metoda One Brain spočívá.

Více o metodě One Brain najdete v mém článku Co je to kineziologie

Ledvinové kameny

Před dvěma lety jsem pracovala s mladým mužem (říkejme mu A.), který měl dlouhodobě problémy s ledvinami a ledvinovými kameny. S jeho laskavým svolením zde uvádím část naší korespondence. Tomuto příběhu jsem se rozhodla dát větší prostor, protože si myslím, že vás může inspirovat k řešení nejen psychických, ale i zdravotních problémů pomocí kineziologie One Brain.

Mail z listopadu 2016:

Obracím se na vás s prosbou a dotazem, zda jste schopná mi pomoci s řešením mého dlouho trvajícího zdravotního problému. Je mi 31 let a od 5 let mám indikovány potíže s ledvinami. Konkrétně se mi vytváří ledvinové kameny všeho druhu. Zhruba do dvacátého roku mého života problémy nebyly tak významné a omezující. V posledních dvanácti měsících jsem však prodělal tři extrakce a čekají mě v nejbližší době další dvě. Lékaři mi oznámili, že jsem ojedinělý případ a že neví co se mnou. Lékaři se však zaměřují primárně na ledviny a metabolismus. Myslím si, že řešení by ale mělo být komplexnější. Chci tento problém vyřešit jednou pro vždy a vím, že musím začít u sebe, ale nevím kde. Dodržování dietního a pohybového režimu v kombinaci s pojídáním medikamentů už se pro mě stalo životní rutinou. Bohužel bez významného zlepšení.
Prosím o vaši odpověď, zda mi můžete pomoci.

K práci na tomto problému jsme se skutečně sešli v lednu 2017. Jako téma jsme zadali „stres, který způsobuje ledvinové kameny“.

Mail z 22. března 2017:

Ahoj Věrko,
rád bych Ti sdělil, že po naší schůzce, kde jsme nastartovali odbourávání a kamínků v ledvinách, se cítím neskutečně nabitý… Věřím, že kamínky mizí a nové se nevytvářejí. Vše jím a dělám v přesvědčení, že je to pro mě správné ve všech ohledech. Je ale zajímavé, že cca měsíc po našem setkání se ve mě začala objevovat.. nevím jak to přesně popsat… asi větší temperamentnost, možná drzost a snadněji se „vytočím“ a zvýším hlas, ale hned po té se uklidním a mám „čistou hlavu“. Nevím jestli je to dobře, ale mám pocit, že si ty „bolesti“ s sebou už nenosím. Snad je to dobře.
Zítra jdu na vyšetření po dvou měsících 🙂 Těším se, až mi doktor sdělí, že jsem čistý a poškrábe se na hlavě s otázkou „Jak jste to dokázal?“

Moje odpověď:

Ahoj A.,
Tvoje zprava mě neskutečně potěšila. Jsem moc ráda, že na sobě pociťuješ změny. Skvělá je každá změna k lepšímu a i to, že dokážeš dávat průchod svým emocím je pozitivní :-).Kdybys chtěl znovu přijít, ráda Tě uvidím. Na zítra moc držím pěsti, aby testy vyšly lépe, než dřív.
Posilám Ti energii.
Věrka

Mail z 23. března 2017:

Ahoj,
za všechno moc děkuji. Výsledky:
– levá – o dva kameny méně
– pravá – žádný kámen 🙂 (vyčištěno zákrokem a pevnou vírou)
časem se určitě ozvu 🙂

Moje odpověď:

Ahoj A.,
jsem strašně ráda a moc gratuluji k tomu velkému úspěchu :-):-). Budu Tě dávat ostatním lidem za příklad ;-).
Prožívám tu radost s tebou.
Věrka

Potom jsme se delší dobu neviděli ani neslyšeli a v září 2018 přišel od něj další email:

Mail ze září 2018:

Ahoj Věrko,
už jsou to skoro dva roky, co jsem u tebe byl na schůzce za účelem zrušit ledvinové kameny a posílit ledviny jako takové. Dnes jsem měl pravidelnou kontrolu. Hádej jaké jsou výsledky? Kamínky se netvoří! Ledviny fungují na 100 %, krev je čistá, bez nežádoucích látek a moč bez jakýchkoli kyselin, bílkovin ani krvinek. Doktor nechápe. Já už asi ano. Snad. Všechno je to v hlavě, víře a jak se stavíme k sobě a svému okolí.
Moc děkuji. Ovlivnilo to i ostatní stránky mého života, z drtivé většiny pozitivně.
Děkuji za tvou odezvu a těším se…
Měj se úžasně. 🙂

Závěr

Tyto úžasné výsledky jsou podle mého názoru dány hlavně jeho obrovským odhodláním svoje zdravotní problémy vyřešit. Přispělo k tomu i to, že A. poctivě cvičil vytestované korekce a některé texty z korekcí používá aktivně dodnes. Skvělé na tom je, že k těmto výsledkům stačilo pouze jedno kineziologické sezení.

Tento mladý muž souhlasil se zveřejněním svého příběhu mimo jiné z toho důvodu, že jak sám říká: v rámci své proměny vše co teď dělám, dělám s ohledem na to, abych při tom pomáhal i ostatním lidem.

Další zkušenosti mých klientů můžete najít na stránce Příběhy z mé praxe.