Jak předcházet nemocem a pomáhat uzdravování

Stane-li se nám v životě něco nepříjemného, co z našeho pohledu nemá řešení, snažíme se na to nemyslet, potlačit to. I ostatní nám radí „nemysli na to!“ a my poslechneme. Jdeme radši něco dělat. Nezpracovaná negativní emoce se pozná tak, že pokud na danou situaci myslíme, nebo o ní mluvíme, je to pro nás nepříjemné – máme nepříjemný pocit.

Jak jde čas, zase se dějí hezké věci, ale občas se stane i něco velmi nepříjemného. Opět dochází k potlačování nezpracovaných negativních emocí. Pokud se potlačené emoce nahromadí, změní to energetickou rovnováhu v těle a člověk může onemocnět. Nemoc se většinou projeví tam, kde máme slabé místo, nebo místo nejvíce zatěžované. Příznaky nemoci nás upozorňují na to, že bychom měli ve svém chování a jednání něco změnit.

Zdravotnictví odstraňuje příznaky nemoci (symptomy), ale nepátrá po skryté příčině. Pokud onemocníme, užíváme nabízené léky nebo podstoupíme zákrok a snažíme se dodržovat další terapii. Přijímáme pasivně pomoc zvenčí a doufáme, že to zabere. A opět se snažíme na „to“ nemyslet. V tu chvíli dochází k největšímu potlačování.

Kineziologie One Brain hledá a pomáhá odstraňovat skrytou (neviditelnou) příčinu nemocí. Je výbornou pomocí a slouží jako podpora léčby i tak závažných onemocnění, jako je například rakovina.

Kineziologie je metodou komplementární (doplňkovou) a nejde proti současnému zdravotnictví a ordinované léčbě. Využitím kineziologie jako terapie předcházíme vzniku onemocnění. V případě, že nemoc již propukla, kineziologie podporuje vyléčení a brání návratu nemoci.