Uvězněné emoce a co s nimi

V nedávné době se mi dostala do rukou kniha Emoční kód od Dr. Bradley Nelsona, která jednoduchou formou vysvětluje pojem „uvězněné emoce“. Tato kniha je pro mě zdrojem nové inspirace a ráda bych se s vámi podělila o pár postřehů z ní.

Emoce vnášejí do našeho života barvy. Bez emocí bychom se nemohli radovat, zažívat pocity štěstí, dobra, lásky, ale ani pocity žalu, vzteku a smutku. S neschopností cítit jakékoliv emoce by se život scvrknul do šedivého mechanického rituálu od kolébky ke hrobu. Buďme vděčni za to, že můžeme cítit emoce.

Z knihy Emoční kód od Dr. Bradley Nelsona

Uvězněné emoce se skládají z energií, které mají tvar a formu. I když nejsou viditelné, jsou velmi skutečné. Velké procento fyzických nemocí, emočních těžkostí a sebepoškozování je v podstatě způsobeno těmito skrytými energiemi. Uvězněné emoce mohou být příčinou vašich nesprávných domněnek, přehnaných reakcí na nevinné poznámky. Můžeme si díky nim špatně vykládat chování jiných lidí, což může ničit naše vztahy.

Emoce, která byla příliš intenzivní na to, aby ji tělo mohlo zpracovat, se zasekne (nedokáže odeznít). Podobné emoce potom prožíváme přehnaným způsobem.

Pokud chcete odstranit jakýkoliv problém, který je spojen s vaším zdravím, či spokojeností, musí být nalezena jeho skrytá příčina. Léky působí na symptomy (příznaky) nemoci. V okamžiku, kdy účinek léku vyprchá, se symptomy často vrací, protože se vůbec nepracovalo se skrytou příčinou nemoci.

Čas vyléčí všechny rány. Tato lidová moudrost nemusí být vždy pravdivá. Vaše tělo může být obydleno skrytou energií starých emocí. Některé z negativních emocí, které jsme zažili, i když jsme je prožili již dávno, nám mohou stále způsobovat problémy. Negativní emoční energie v nás zůstala uvězněna. Může způsobit jak psychické, tak i fyzické potíže.

Níže najdete výčet okolností, které často mohou vyústit v uvězněné emoce:

 • Ztráta blízkého člověka
 • Rozvod nebo problémy ve vztazích
 • Finanční potíže
 • Stres doma či v práci
 • Samovolný potrat nebo interrupce
 • Fyzické trauma
 • Fyzické, mentální, verbální nebo sexuální zneužití
 • Negativní sebemluva
 • Negativní přesvědčení o sobě či jiných
 • Dlouhodobý stres
 • Odmítnutí
 • Fyzická nemoc
 • Pocit méněcennosti
 • Přejímání [negativních pocitů jiných lidí] za vlastní
 • Zanedbání nebo opuštění
 • Fyzický nebo emoční boj (konflikt)

Každá uvězněná emoce se usadí v určité oblasti těla a vibruje svou vlastní frekvencí. Zanedlouho pak vibrují tou stejnou frekvencí i ostatní tkáně. Tomu se říká rezonance. Představit si to můžete na příkladu, kdy do čekárny plné lidí, kteří jsou relativně klidní, vstoupí naštvaný člověk a svým chováním ovlivní náladu a chování ostatních. Uvězněné emoce mají sklon se usazovat ve více zatěžovaných částech těla.

Člověk, který v sobě nosí emoci zloby a neví, že ji má, když se dostane do situace, ve které by se mohl začít zlobit, je pravděpodobné, že se zlobit začne. Část z něho je už přece nazlobená. To stejné s vámi udělá nezpracovaná emoce strachu, smutku a další.

Dr. Bradley je také autorem pojmu „zeď kolem srdce“. Naše podvědomí někdy použije energii uvězněných emocí, aby vytvořilo ochranný štít kolem našeho srdce. Zeď je ochrana proti dalšímu zranění, ale slouží také jako izolace od ostatních. Důsledkem může být, že se necítíme dobře ve společnosti lidí, máme pochybnosti, zda vůbec někam patříme a bojíme se navazovat nové vztahy. Dr. Bradley to ve své knize uvádí na následujícím příkladu:

Pokud jste bombardováni, je dobré se schovat v bunkru. Ale nechtěli byste tam žít. Pokud byste tam žili, přišli byste o radosti a zázraky běžného života. Nezáleží, jak důležitá byla zeď pro váš život v době, kdy vznikla. Budete schopni žít šťastnější a propojenější život, jakmile ji strhnete.

Co mne v knize Emoční kód nejvíce zaujalo, je tabulka emočního kódu, která umožní při terapii přesnější identifikaci uzamčené emoce.

K tomu, abychom dokázali se svými uvězněnými emocemi něco udělat, je potřeba pracovat s podvědomím. Naše podvědomí přesně ví, co naše tělo a mysl potřebuje, abychom se uzdravili. Pomocí kineziologie je možné znovu získat informace z podvědomí pomocí testování svalového napětí a následně s nimi pracovat – viz stránka Co je to kineziologie.

Zakládám Ligu hubnutí

Zakládám Ligu hubnutí, kde budeme společně nejenom odstraňovat příčiny a následky vaší nadváhy, ale budeme také usilovat o změnu, která bude trvalá. Odblokování vám pomůže měnit váš systém přesvědčení a změnit tak i podobu vašeho těla.

Do Ligy hubnutí se mohou přihlásit dospělí i děti bez rozdílu pohlaví. Průběžně vás budu o výsledcích naší Ligy informovat. Nebudeme se zabývat pouze úbytky na váze, ale chtěla bych zveřejnit nejzajímavější příběhy lidí. Pomocí svalového testu odkryjeme, která událost v životě u nich způsobila rozvoj nadváhy. Samozřejmě se souhlasem klientů, kteří zůstanou v anonymitě.

Liga hubnutí nespočívá v soutěžení s ostatními, ale spíše se sebou samým. Pokud byste se chtěli přihlásit, objednejte se buď telefonicky, nebo písemně do poradny na odblokování. Pracovat budeme individuálně. Setkáme se nejlépe dvakrát. Poprvé provedeme odblokování, potom za tři týdny následuje půlhodinová kontrola spojená s konzultací zdarma. Pokud bude váš případ složitější, potkáme se podle potřeby i víckrát.

Více můžete zjistit na stránce Liga hubnutí

Dárkový poukaz na kineziologické sezení

Připravili jsme pro vás dárkový poukaz na kineziologické sezení, kterým můžete obdarovat sebe nebo i svoje blízké, přátele i známé.

voucher-berunka-2016

Poukaz si můžete zakoupit přímo v poradně na Nádražní 10, nebo si jej objednat telefonicky či mailem a my vám jej zašleme poštou na dobírku.

Cena poukazu je 750 Kč pro dospělého, 500 Kč pro studenta a 400 Kč pro dítě do 12 let.

Poradna Berunka otevírá 1.7.2016

Od 1.7.2016 začíná Poradna Berunka provoz v nových prostorách v Brně. Objednávat se můžete přes kontakt na těchto webových stránkách, případně telefonicky na 792307712.

Poradnu najdete v příjemném prostředí budovy Čedok naproti hlavnímu nádraží v Brně. Vchod je z ulice Bašty – jediné dveře v budově Čedok z této strany. Poradna je klimatizovaná a je součástí poradenského centra Popálky.

Poradna Berunka Brno