Uvězněné emoce a co s nimi

V nedávné době se mi dostala do rukou kniha Emoční kód od Dr. Bradley Nelsona, která jednoduchou formou vysvětluje pojem „uvězněné emoce“. Tato kniha je pro mě zdrojem nové inspirace a ráda bych se s vámi podělila o pár postřehů z ní.

Emoce vnášejí do našeho života barvy. Bez emocí bychom se nemohli radovat, zažívat pocity štěstí, dobra, lásky, ale ani pocity žalu, vzteku a smutku. S neschopností cítit jakékoliv emoce by se život scvrknul do šedivého mechanického rituálu od kolébky ke hrobu. Buďme vděčni za to, že můžeme cítit emoce.

Z knihy Emoční kód od Dr. Bradley Nelsona

Uvězněné emoce se skládají z energií, které mají tvar a formu. I když nejsou viditelné, jsou velmi skutečné. Velké procento fyzických nemocí, emočních těžkostí a sebepoškozování je v podstatě způsobeno těmito skrytými energiemi. Uvězněné emoce mohou být příčinou vašich nesprávných domněnek, přehnaných reakcí na nevinné poznámky. Můžeme si díky nim špatně vykládat chování jiných lidí, což může ničit naše vztahy.

Emoce, která byla příliš intenzivní na to, aby ji tělo mohlo zpracovat, se zasekne (nedokáže odeznít). Podobné emoce potom prožíváme přehnaným způsobem.

Pokud chcete odstranit jakýkoliv problém, který je spojen s vaším zdravím, či spokojeností, musí být nalezena jeho skrytá příčina. Léky působí na symptomy (příznaky) nemoci. V okamžiku, kdy účinek léku vyprchá, se symptomy často vrací, protože se vůbec nepracovalo se skrytou příčinou nemoci.

Čas vyléčí všechny rány. Tato lidová moudrost nemusí být vždy pravdivá. Vaše tělo může být obydleno skrytou energií starých emocí. Některé z negativních emocí, které jsme zažili, i když jsme je prožili již dávno, nám mohou stále způsobovat problémy. Negativní emoční energie v nás zůstala uvězněna. Může způsobit jak psychické, tak i fyzické potíže.

Níže najdete výčet okolností, které často mohou vyústit v uvězněné emoce:

 • Ztráta blízkého člověka
 • Rozvod nebo problémy ve vztazích
 • Finanční potíže
 • Stres doma či v práci
 • Samovolný potrat nebo interrupce
 • Fyzické trauma
 • Fyzické, mentální, verbální nebo sexuální zneužití
 • Negativní sebemluva
 • Negativní přesvědčení o sobě či jiných
 • Dlouhodobý stres
 • Odmítnutí
 • Fyzická nemoc
 • Pocit méněcennosti
 • Přejímání [negativních pocitů jiných lidí] za vlastní
 • Zanedbání nebo opuštění
 • Fyzický nebo emoční boj (konflikt)

Každá uvězněná emoce se usadí v určité oblasti těla a vibruje svou vlastní frekvencí. Zanedlouho pak vibrují tou stejnou frekvencí i ostatní tkáně. Tomu se říká rezonance. Představit si to můžete na příkladu, kdy do čekárny plné lidí, kteří jsou relativně klidní, vstoupí naštvaný člověk a svým chováním ovlivní náladu a chování ostatních. Uvězněné emoce mají sklon se usazovat ve více zatěžovaných částech těla.

Člověk, který v sobě nosí emoci zloby a neví, že ji má, když se dostane do situace, ve které by se mohl začít zlobit, je pravděpodobné, že se zlobit začne. Část z něho je už přece nazlobená. To stejné s vámi udělá nezpracovaná emoce strachu, smutku a další.

Dr. Bradley je také autorem pojmu „zeď kolem srdce“. Naše podvědomí někdy použije energii uvězněných emocí, aby vytvořilo ochranný štít kolem našeho srdce. Zeď je ochrana proti dalšímu zranění, ale slouží také jako izolace od ostatních. Důsledkem může být, že se necítíme dobře ve společnosti lidí, máme pochybnosti, zda vůbec někam patříme a bojíme se navazovat nové vztahy. Dr. Bradley to ve své knize uvádí na následujícím příkladu:

Pokud jste bombardováni, je dobré se schovat v bunkru. Ale nechtěli byste tam žít. Pokud byste tam žili, přišli byste o radosti a zázraky běžného života. Nezáleží, jak důležitá byla zeď pro váš život v době, kdy vznikla. Budete schopni žít šťastnější a propojenější život, jakmile ji strhnete.

Co mne v knize Emoční kód nejvíce zaujalo, je tabulka emočního kódu, která umožní při terapii přesnější identifikaci uzamčené emoce.

K tomu, abychom dokázali se svými uvězněnými emocemi něco udělat, je potřeba pracovat s podvědomím. Naše podvědomí přesně ví, co naše tělo a mysl potřebuje, abychom se uzdravili. Pomocí kineziologie je možné znovu získat informace z podvědomí pomocí testování svalového napětí a následně s nimi pracovat – viz stránka Co je to kineziologie.

Berunčino povídání o energetických uzlech, o systému přesvědčení, o bolesti a o naději

Energetické uzly

Každému člověku se v životě stane celá řada nepříjemných nebo zlých věcí. Když tu situaci můžeme vybrečet, vyříkat si ji s dotyčnou osobou nebo osobami, žal a napětí odezní. Pokud ji ale z nějakých důvodů musíme uzamknout v sobě a nejradši bychom na ni zapomněli, vlastně ji potlačíme. V našem podvědomí vznikne takzvaný energetický uzel. Jak jdeme životem, stanou se další a další podobné situace. Pokud je znovu potlačíme, v našem podvědomí vzniká větší a větší napětí. Pomyslné lanko toho, co ještě vydržíme, se napíná až v jednu chvíli praskne. To je ten stav, kdy nás přemůže strach, nejistota, trpíme nespavostí, trápí nás smutek a my vlastně nevíme proč. Máme přece kde bydlet, máme partnera, zdravé děti, přátele atd.

Všechny životní události formují náš systém přesvědčení.

Systém přesvědčení

je centrum našeho současného obrazu sebe sama a naší sebeúcty. Představuje náš vysoce upravený obraz reality, který ospravedlňuje to, co děláme i to co neděláme. Například proč si myslíme, že nejsme dost chytří, dost krásní, dost dobří pro to, aby nás ostatní přijímali a uznávali. Spousta z nás uvolňuje své vnitřní napětí pomocí alkoholu, jídla, léků a podobně, ale tyto prostředky si časem vyberou svou daň.

Při kineziologickém sezení (tzv. odbloku) hledáme pomocí svalového testu výše zmíněné energetické uzly, které společně za citlivého vedení terapeutem čistíme. Uzamčená negativní energie v těle se pomocí odbloku uvolní a člověku se uleví.

O bolesti

Fyzická bolest způsobuje i bolest emocionální – například když se řízneme do prstu, je nám z toho psychicky zle. Ale platí to i naopak. Emocionální bolest (naše dlouhodobé vnitřní trápení) může vyvolat bolest fyzickou. Například: bolí nás loket, koleno, břicho a na rentgenu nic není. Lékaři nás podezřívají z toho, že simulujeme nebo jsme v jejich očích hypochondři. Ale nás to opravdu bolí! Jedná se o takzvané psychosomatické potíže. Spouštěčem této bolesti může být právě naše dlouhodobá bolest emocionální.

Pomocí odblokování emocionálního napětí se můžete zbavit fyzické bolesti.

O naději

Jsem velkým fanouškem spisovatele Jacka Londona. Nyní čtu životopisnou knihu Námořník na koni, kde jsem našla v textu zmínku o jeho povaze a také o jeho vnitřním trápení, které musel celý živost skrývat před světem i sám před sebou. Cituji krátký úryvek z textu: „Celý život jej trápil jeho nemanželský původ. Nemohl jej vyčítat matce, nemohl nikterak napravit křivdu na něm spáchanou ani ji veřejně vyjevit a tak ho trýznila jako hnisavá rána v temnotách podvědomí.“ Toto celoživotní trápení bylo jednou z příčin, proč se z něj stal alkoholik i přesto, že byl geniálním spisovatelem, vydělal spoustu peněz a měl spoustu přátel.

Nenechme se svým systémem přesvědčení připravit o naději na lepší život. Kineziologie nás může vysvobodit. Pokud se vnitřně uvolníme, budeme mít pro své okolí úplně jiné, pozitivní vyzařování. Najdeme svůj vnitřní klid a budeme moci prožívat plnohodnotný život bez vnitřních i vnějších bolestí.

Generaci mých rodičů a nás učili, že musíme všechno vydržet. Já mám na to jiný názor: Všechno na světě se dá spravit…

S láskou Vaše Berunka

Jak na problémy s nadváhou

Stále častěji se na mne obrací zejména ženy s problémy s nadváhou. Proto jsem se rozhodla zveřejnit svoji komunikaci s klientkou, která vystihuje pocity mnoha z vás, jichž se to týká. Zveřejnění mám od klientky (paní M) odsouhlasené.

Paní M: Dobrý den, prosím vás, dá se kinezkou odstranit závislost na jídle? Já jsem se asi narodila, abych jedla! Stále s tím bojuji. Stále myslím na jídlo, neumím zastavit dříve, než jsem přejezená. Jím z celé rodiny nejvíce, pořád se trestám hladem a už mám nahoře zase šest kilo. Nemohu nic obléct a nejde to zastavit. Dost se tím trápím. Dalo by se s tím něco dělat? Děkuji a přeji pěkný večer. M

Berunka: Dobrý den paní M. Odblok na nadváhu jsem dělala zatím jen u sedmi lidí. Tématem pro odblokování je stres z nadváhy. Tři lidi po odbloku skutečně zhubli a čtyři ne. Všichni ale tvrdí, že se nyní cítí lépe. Existuje přesný postup, jak ten odblok dělat – má se najít počátek potíží a vyčistit jej, podpořit člověka psychicky v jeho odhodlání. Moc ráda bych pomohla všem, kdo se tím trápí, protože sama to znám velmi dobře. Mohli bychom ten odblok udělat. Rozmyslete si, jestli byste do toho chtěla jít. Věřím tomu, že bychom to spolu mohly zvládnout 🙂

Paní M: Jdu do toho. Šíleně mě to ovládá. Když nejím, myslím jenom na jídlo a když jím, tak mám výčitky. Jsem totální otrok obžerství. Prosím o termín.

Pokud se cítíte podobně a řešíte problémy s nadváhou, ozvěte se mi a určitě najdeme řešení.

Přednáška na téma Kineziologie One Brain v Brně 23.5.2016

Vážení přátelé,

Srdečně vás zvu na přednášku Kineziologie One Brain, která se koná v pondělí 23.5.2016 od 16 hod v Barokním sále Místodržitelského paláce Moravské galerie na Moravském nám. 1 v Brně.

V kineziologii vidím způsob, jak se takzvaně „sami zachránit“. Terapeut pomocí svalového testu dokáže vystopovat a odblokovat zablokovanou energii v těle způsobenou nezpracovanými negativními zážitky z minulosti. Tyto bloky mohou způsobovat řadu psychických a psychosomatických potíží, jak je nejistota, strach, různé nevysvětlitelné bolesti, nespavost a třeba i nevysvětlitelné problémy s početím, které nyní trápí velké procento populace. Odblokování a celá řada možných korekcí dokáže odstranit stres z daného problému. Člověk se uvolní a pomocí tzv. samoléčení se může svých potíží zcela zbavit. Kineziologii nyní studuji a jsem překvapena, jak neuvěřitelné možnosti tato metoda nabízí.

Přednášku povede velká propagátorka metody kineziologie One Brain, charismatická terapeutka a lektorka paní Mgr. Miloslava Rutová z Plzně, u které nyní studuji. Paní Rutová tuto techniku blíže vysvětlí na praktických příkladech a odpoví na všechny vaše dotazy.

Na vaši hojnou účast se těší

Věra Dvořáková

 

Přednáška Míla Rutová 2016